شبکه داخلی

سرویس اینترانت سازمانی

در این سرویس چنانچه مشترک دارای شعبات متعدد باشد ، می تواند بدون نیاز سرویس اینترنت از طریق شبکه داخلی و تعریف دسترسی های لازم به شعبات خود اتصال یابد

 • سازمان ها
 • بانک ها
 • شرکت های خصوصی

ویژگی‌های این سرویس

 • مقرون به‌صرفه تر بودن نسبت به قیمت پهنای باند اختصاصی اینترنت
 • سرعت4 تا 50 مگ به بالا
 • دارای آپلود و دانلود متقارن
 • عدم وابستگی به خطوط تلفن ثابت
 • دسترسی آسان به نرم افزار های مالی واداری
 • دسترسی آسان به سرویس دوربین و خطوط داخلی VOIP
image

شبکه خصوصی مجازیVPN مناسب

در این سرویس چنانچه مشترک دارای شعبات متعدد باشد ، می تواند بدون نیاز سرویس اینترنت از طریق شبکه داخلی و تعریف دسترسی های لازم به شعبات خود اتصال یابد

 • سازمان ها
 • بانک ها
 • شرکت های خصوصی
 • دفاتر مرکزی

ویژگی‌های این سرویس

 • مقرون به‌صرفه تر بودن نسبت به قیمت پهنای باند اختصاصی اینترنت
 • سرعت4 تا 50 مگ به بالا
 • دارای آپلود و دانلود متقارن
 • عدم وابستگی به خطوط تلفن ثابت
 • دسترسی آسان به نرم افزار های مالی واداری
 • دسترسی آسان به سرویس دوربین و خطوط داخلی VOIP
image

راه‌های ارتباطی

021-91003010
sale@akoit.ir